همکاری در فروش .  پنل کاربری   ثبت تولید کننده .  سبد خرید
  دریافت اپ موبایل

افتخارات ما

 
کسب تقدیر نامه نفیس ویژه بنگاه های اقتصادی چابک در جمهوری اسلامی ایران ” از طرف موسسه همکاری اقتصادی آسیا و اروپا ”
کسب تقدیر نامه نفیس ویژه بنگاه های اقتصادی چابک در جمهوری اسلامی ایران
کسب تقدیر نامه نفیس ویژه بنگاه های اقتصادی چابک در جمهوری اسلامی ایران ” از طرف موسسه همکاری اقتصادی آسیا و اروپا ”
کسب تقدیر نامه نفیس ویژه بنگاه های اقتصادی چابک در جمهوری اسلامی ایران
اصالت نامه آکادمی همکاری اقتصادی آسیا و اروپا همراه با نشان یادبود مدیریت چابک
اصالت نامه آکادمی همکاری اقتصادی آسیا و اروپا همراه با نشان یادبود مدیریت چابک
گواهینامه مدیریت چابک از مجمع بین المللی رتبه بندی مدیران از سازمان Vif سوئیس
گواهینامه مدیریت چابک از مجمع بین المللی رتبه بندی مدیران از سازمان Vif سوئیس
گواهینامه مدیریت تفکر استراتژیک از دانشگاه Mikimoto ژاپن
گواهینامه مدیریت تفکر استراتژیک از دانشگاه Mikimoto ژاپن
International Traning Certificate         Certificate of Approval
International Traning Certificate Certificate of Approval
از طرف موسسه جهانی نوبل آلمان
از طرف انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران در اجلاس “دکترین نوین در کیفیت رهبری بنگاه های اقتصادی         Certificate of Approval
از طرف انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران در اجلاس “دکترین نوین در کیفیت رهبری بنگاه های اقتصادی
اانتخاب مدیر مجموعه ایران اسلش داک به عنوان مدیر و کارآفرین نمونه کشور         Certificate of Approval
انتخاب مدیر مجموعه ایران اسلش داک به عنوان مدیر و کارآفرین نمونه کشور
جواز کسب انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی         Certificate of Approval
جواز کسب انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی